Zmiana regulaminu serwisu Bliskapaczka

01.12.2017

Drodzy Użytkownicy,

informujemy, że w dniu 8 grudnia 2017 roku nastąpi zmiana regulaminu serwisu Bliskapaczka.

W ramach zmian dodany zostanie § 4 ust. 8 Regulaminu, o treści:

W ramach Konta Użytkownika możliwa jest wymiana informacji z jego aktualnym kontem funkcjonującym w innym serwisie internetowym, który został funkcjonalnie powiązany z Serwisem Bliskapaczka („serwis powiązany”). Użytkownik, aby skorzystać z integracji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w wyznaczonym miejscu w Koncie dokonuje logowania do serwisu powiązanego. Integracja ta pozwala na pobranie danych dotyczących transakcji zawartych w koncie serwisu powiązanego celem złożenia zlecenia w Serwisie Bliskapaczka w oparciu o pobrane dane.

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik może wypowiedzieć zawartą umowę z Operatorem serwisu Bliskapaczka na zasadach przewidzianych w
§ 10 ust. 1 Regulaminu.

Serdecznie pozdrawiamy
Zespół Bliskapaczka.pl

 

 

Zobacz wszystkie aktualności
Do góry