Integracje

Integracja: API + Widget

Jak uzyskać dostęp do API bliskapaczka.pl?

 1. Zarejestruj konto na Sandbox’ie (https://sandbox-bliskapaczka.pl/).
 2. Z emaila na który zarejestrowałeś nowe konto, wyślij wiadomość na api@bliskapaczka.pl z prośbą o uruchomienie dostępu do API.
 3. Po otrzymaniu wiadomości mailowej o pozytywnym rozpatrzeniu prośby i ponownym zalogowaniu do serwisu, dostępna będzie zakładka “Integracja”:
 4. Użyj przycisku “Wygeneruj klucz API”, co spowoduje utworzenie indywidualnego klucza umożliwiającego dostęp do API bliskapaczka.pl:
  Klucz nie powinien być udostępniany osobom nieupoważnionym. W przypadku podejrzenia że klucz może być wykorzystywany przez osoby nieupoważnione, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić do api@bliskapaczka.pl, co spowoduje deaktywację klucza i umożliwi wygenerowanie nowego.
 5. Skonfiguruj dostępność przewoźników, którzy mają pojawiać się na mapie widgetu:
 6. Możesz też zdefiniować własne ceny przesyłek, które pojawią się na mapce widgetu:
 7. Potwierdź ustawienia klikając „Zapisz zmiany”.

Jak korzystać z API bliskapaczka.pl?

 1. Pod adresem https://api-docs.sandbox-bliskapaczka.pl/ znajduje się dokumentacja API serwisu bliskapaczka.pl. Zawiera ona opis wszystkich dostępnych operacji.
 2. API jest wersjonowane.
 3. Każde zapytanie jest autoryzowanie przy pomocy indywidualnego klucza, wygenerowanego zgodnie z instrukcją.
  W celu autoryzacji, należy do zapytania dodać nagłówek:

  Authorization: Bearer {kluczAPI}
  

  gdzie w miejsce {kluczAPI} należy wstawić indywidualny klucz np.:

  Authorization: Bearer 00d92e6b-XXXX-4318-841e-6cdc414a49d3

Jak zintegrować Widget bliskapaczka.pl?

Pod adresem https://widget.bliskapaczka.pl znajduje się dokumentacja widgetu bliskapaczka.pl. Zawiera ona opis instalacji i dostępnych opcji.

Do góry